INTEGRALTERAPI

 

INTEGRALTERAPIFORBUNDET

(ITF)

Når psykoterapi og healing går hånd i hånd...

Brobyggende

psykoterapi

INTEGRALTERAPI

METODE

UTDANNINGSINSTANS FINNER DU HER:

SENTER FOR INTEGRAL LIVSKUNST

Integralterapi utviklet ved Senter for Integral Livskunst er en psykodynamisk terapiform der det terapeutiske siktemål er å hjelpe klient til å fatte grep om sin egen selvbevisste kjerne slik at det autentiske selv stadig blir mer fremtredende i individets personlighetsdynamikk og livsutfoldelse.

 

Ved å arbeide med det som ikke er funksjonelt i personligheten vil klient kunne utvikle evnen til å leve mer bevisst. Denne økte bevissthet gjør klient i stand til å ta større ansvar for seg selv, og den verden det er en del av.

 

Vi beskriver den som en brobyggende psykoterapi. Dette gjør vi av flere grunner:

 • Den styrker broen mellom ånd, sjel og legeme
 • Den styrker broen mellom det underbevisste, dagsbevisste og overbevisste
 • Den styrker broen mellom individet, medmennesket og samfunnet
 • Den styrker broen mellom mennesket, naturen og den universelle enhet

 

 

Det unike med den integralterapeutiske metode kjennetegnes særskilt gjennom disse fire punkter:

 • Den fremmer hjertets medfølende og intuitive intelligens
 • Den trekker naturlig troens aspekt inn i det terapeutiske rom
 • Den kombinerer psykoterapi med healing
 • Den terapeutiske prosess understøttes av musikk

 

 

Metoden går under kategori alternativ behandling, og Integralterapeuter utdannet ved Senter for Integral Livskunst er derfor pliktige til å etterleve de gjeldende lover og regler for den yrkeskategori.

 

 

 

Det terapeutiske rom

 

 • Det terapeutiske rom består av en utredende og kartleggende samtale for å sikre god forståelse av klientens behov. Deretter følger dybdeterapeutisk behandling liggende på benk der terapeut først hjelper klient til dyp hvilen i oppmerksomt nærvær innenfor seg selv.
 • Det arbeides så med en kombinasjon av indre bevisstgjøring, erkjennelser og frigjøring av uhensiktmessige og dysfunksjonelle forsvarsverk i personligheten. Healing er hele veien en naturlig del. Klienten har selv ansvar for å påkalle den healende strøm fra den universelle kilde denne måtte være fortrolig med.
 • Den terapeutiske prosess forløper i en finstemt kombinasjon av dialog mellom klienten og terapeuten, innføling, gjenopplevelser, forløsning, erkjennelser, forsoning og healende stillhet med musikk.

Integralterapeuten

 

 • Integralterapeuter utdannet ved Senter for Integral Livskunst skal vise en god mellommenneskelig kompetanse, og de har arbeidet godt med seg selv for å stå trygt og vel balansert i rollen som ledsager og hjelper i terapisituasjonen.
 • De ser individet, har uforbeholden respekt for det og lytter aktivt. Det tar ikke styringen i terapien, men veileder ut fra klientens erkjennelser og behov underveis.
 • De søker å bevisstgjøre klienten at den helbredende prosess er dets eget ansvar. Klienten skal derfor i hele terapiforløpet selv være ansvarlig for sin egen prosess og finne veien frem til større integritet.
 • De gir klient eget ansvar for sin helbredelse gjennom en mobilisering av den nødvendige viljen til endring.
 • De søker å bringe frem klientens evne til å føle kjærlighet for seg selv, da denne er helt essensiell for en dyptgripende helbredelse.
 • Terapeuten søker å fremme klients mestringsopplevelse og styrker derved klientens motivasjon.

Den har en åndelige dimensjon

 

 • I terapiformen går healing og psykoterapi hånd i hånd.
 • Terapeuten har en spesialisert trening i å arbeide med livsenergiene som fremmer helbredelse, og trening i en dyp form for rommende nestekjærlig væren. Klienten opplever derved trygghet og omsorg i terapisituasjonen, noe som er meget essensielt for det terapeutiske resultatet.
 • Terapeuten anser mennesket som en åndelig identitet med en menneskelig erfaring, og ser livet som en arena for læring og sjelelig vekst. Terapiformen har en åpning for reinkarnasjon, og at emosjonelle smertelag og personlige psykologiske utfordringer kan stamme fra tidligere liv.
 • Terapiformen kan tilfredstille menneskets åndelige behov og den ser nødvendigheten av å integrere troens aspekter inn i den psykologiske prosess.

Terapiformen er årsaksorientert

 

 • Den vender blikket på klientens livshistorie og læringshistorie, og tar sikte på å finne roten til det som ikke fungerer i personligheten i dag.
 • Den ser på individets leveregler, og søker å hjelpe klienten til å finne de korrigerende styringsreglene som ble dannet i oppveksten, der han/hun har stilt spørsmål om retten til å være seg selv. De regler som hindrer han/henne i å leve ærlig, kjærlig og ekte.
 • Det overordnede formål med terapiformen er å frigjøre klientens autentiske livsuttrykk. Slik vil han/hun kunne stå frem som et kraftfullt, samlet, skapende, kjærlig og ekte individ som stadig våger å leve mer til det fulle.
 • Den tar sikte på å rive ned forsvarsverkene i personligheten av dysfunksjonell karakter som hindrer nettopp dette. De er dannet gjennom smertefulle erfaringer og kjærlighetsvik i oppveksten, og utgår fra disse sår.
 • I tillegg er terapien som nevnt åpen for at årsaken kan ligge i tidligere livs erfaringer.
 • Den søker å fremme den naturlige selvregulering ved å ha fokus på retten til å være seg selv med utgangspunkt fra det unike individ det var ved fødselen.

Terapiformen er musisk

 

 • Den terapeutiske prosessen understøttes ved bruk av musikk
 • Musikken spiller på klients emosjonelle strenger
 • Musikk frigjør klientens frie assosiasjoner
 • Musikken lader det energetiske kjærlige rommet omkring klienten

" I INTEGRALTERAPI INVITERES INDIVIDET INN I ET TERAPEUTISK ROM DER TRO, HÅP OG KJÆRLIGHET ER SATT I SYSTEM SOM ANVENDT PRAKSIS OG DER DE SAMLET FREMBRINGER HELBREDELSE"

Besøksadresse:

Integralterapiforbundet

Co/ Trine Bjørgan Høiberg

Honerødveien 7, 3158 Andebu

 

Organisasjonsnummer:917 377 472

Webdesign:Trine Bjørgan Høiberg

@ 2016 ITF, Integralterapiforbundet