Integralterapeuter

Når psykoterapi og healing går hånd i hånd...


INTEGRALTERAPIFORBUNDET

(ITF)

Brobyggende

               psykoterapi

Integralterapeuter, ITAITF


Våre integralterapeuter arbeider ut fra en høy etisk standart og følger de retningslinjer som er satt for medlemskap i Integralterapiforbundet. Vi ønsker for deg som klient at du føler deg godt ivaretatt og mødt i et kjærlig og trygt terapirom

AKERSHUS

Terapeutens navn

Besøksadresse

Telefon

E-post

Nettsted

Stine Kristiansen

2032 Maura

900 50 641

stinekr2@me.com

HORDALAND


Terapeutens navn

Besøksadresse

Telefon

E-post

Nettsted

Ingvill Husdal Lillethun

Vinjadalen 160

5713 Vossestrand

411 06 384

ingvill@i-terapi.no

VESTFOLD


Terapeutens navn

Besøksadresse

Telefon

E-post

Nettsted

Sigbjørn Frivold

Feenveien 215

3160 Stokke

982 09 924

frivold72@gmail.com

Siw Utsigt

Vivestad

932 07 335

siw@hjertekommunikasjon.com

Kristine Stray-Knudsen

Vestfjordveien 73, 3142 Vestskogen

 917 85 233

kristine@lifemagic.no

Ragnhild - Line Bjørnstad

Tønsberg/Andebu

976 24 158

ragnhild.line.bjornstad@hotmail.com

Annette Trønnes

Pytterønningen 21,

3145 Tjøme

957 26 618

smaa3troll@hotmail.com

Tar ikke klienter pr.d.d

Madeleine Kronstad Hamer

Saturnusvei 53

3226 Sandefjord

413 14 467

madeleinekronstad@hotmail.com


Cathrine Christoffersen

Løytnantstien 7,

3159 Melsomvik

920 26 481

kontakt@lysbærerensvei.no

Trine Bjørga Høiberg

Honerødveien 7.

3158 Andebu

90 59 68 61

kontakt@tempelgaarden.no

VEST AGDER


Terapeutens navn

Besøksadresse

Telefon

E-post

Nettsider

Linda Johansson

Toftelandsveien 2

4640 Søgne

40 12 16 12

post@etsmil.no

Tar ikke klienter pr. d.d.


ROGALAND


Terapeutens Navn

Besøksadresse

Telefon

E-post

Nettsider

Liv Ree

Olav Barkvedsveg  33

4340 Bryne

91 64 68 16


OSLO


Terapeutens navn

Besøksadresse

Telefon

E-post

Nettsider/annet

Marit Lehmann

Johan Svendsens gate 25

0475 Oslo

414 14 196

marit.lehmann@gmail.com

Tar ikke klienter pr. d.d.

Besøksadresse:

Integralterapiforbundet

Co/ Trine Bjørgan Høiberg

Honerødveien 7, 3158 Andebu


Organisasjonsnummer:917 377 472

 @ 2016 ITF, Integralterapiforbundet

Webdesign:Trine Bjørgan Høiberg