Om oss

 

INTEGRALTERAPIFORBUNDET

(ITF)

Når psykoterapi og healing går hånd i hånd...

Brobyggende

psykoterapi

OM OSS

Integralterapiforbundet (ITF) er stiftet på initiativ av terapiformens utvikler, Trine Bjørgan Høiberg, den 12. juni 2016.

Stiftelsesdokumentet er signert av det innledende styret. Dette organet har ansvaret for hele etableringen, og ledelse av forbundets første periode, 2016 - 2018

Det arbeides målrettet i denne perioden med å sikre at vi tilfredstiller kravene i henhold til en godkjenning fra Helsedirekoratet som utøverorganisasjon innen alternativ behandling. Kravene for dette fremkommer i Helsedirektoratets rundskriv IS - 10/2006: Alternativ behandling: Frivillig registerordning - Kriterier for godkjenning av organisasjoner og registrering av utøvere. Når godkjenning foreligger vil dette gi våre medlemmer mulighet til å registrere seg i Alternativregisteret i Brønnøysund.

 

Vi vil også så snart som mulig søke organisasjonen inn som medlem i SABORG (Sammenslutingen av alternative behandlerorganisasjoner) i Norge.

 

Vi anser disse ovenfor nevnte fokusområder som svært viktig for alle utøvende alternative behandlere og utøverorganisasjoner innen alternativbransjen for å vise til seriøsitet, ansvarlighet og verdighet som utøvere av alternativ behandling av sykdom.

Lov om alternativ behandling av sykdom sier:

"Hensikten med loven er å etablere et modernisert rammeverk for utøvelse av alternativ behandling, å ivareta hensynet til klienters valgfrihet og sikkerhet og åpne for en tilnærming mellom helsetjenesten og alternativ behandling basert på ryddighet og redelighet"

- utdrag fra rundskriv IS -10/2006.

 

Dette ønsker vi være med å fremme!

 

Vi søker også å holde oss oppdatert i henhold til NAFKAM - Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin, som har det nasjonale ansvaret for forskning på, og informasjon om, alternativ behandling.

 

 

Besøksadresse:

Integralterapiforbundet

Co/ Trine Bjørgan Høiberg

Honerødveien 7, 3158 Andebu

 

Organisasjonsnummer:917 377 472

Webdesign:Trine Bjørgan Høiberg

@ 2016 ITF, Integralterapiforbundet