Styret

 

INTEGRALTERAPIFORBUNDET

(ITF)

Når psykoterapi og healing går hånd i hånd...

Brobyggende

psykoterapi

STYRET

Integralterapiforbundets styre er også stifterne av forbundet, datert 12. juni 2016.

Styret ledes og konstitueres etter vedtak fra årsmøte som er forbundets øverste organ.

Leder og nestleder velges for to år hvert annet år. Resten av styret velges for ett år. .

Trine Bjørgan Høiberg, leder

Epost: kontakt@integralterapi.no

Telefon: 90 59 68 61

 

Andre roller:

Etisk råd

Web design - og ansvar

Marit Lehmann, sekretær

Epost: marit.lehmann@gmail.com

 

Andre roller:

Webansvar

Annette Trønnes, styremedlem

Epost: smaa3troll@hotmail.com

Andre roller:

Etisk råd

Linda Johansson, nestleder

Epost: post@etsmil.no

Telefon: 41 92 16 12

Anders Høiberg, kasserer

Epost: an-hoeib@online.no

 

Sigbjørn Frivold, styremedlem

Epost: frivold72@gmail.com

 

Besøksadresse:

Integralterapiforbundet

Co/ Trine Bjørgan Høiberg

Honerødveien 7, 3158 Andebu

 

Organisasjonsnummer:917 377 472

Webdesign:Trine Bjørgan Høiberg

@ 2016 ITF, Integralterapiforbundet