Styret

 

INTEGRALTERAPIFORBUNDET

(ITF)

Når psykoterapi og healing går hånd i hånd...

Brobyggende

psykoterapi

STYRET

Integralterapiforbundets styre er også stifterne av forbundet, datert 12. juni 2016.

Styret ledes og konstitueres etter vedtak fra årsmøte som er forbundets øverste organ.

Leder og nestleder velges for to år hvert annet år. Resten av styret velges for ett år. .

Trine Bjørgan Høiberg, leder

Epost: kontakt@integralterapi.no

Telefon: 90 59 68 61

 

Andre roller:

Web design - og ansvar

Sigbjørn Frivold, sekretær

Epost:frivold72@gmail.com

Ragnhild Line Bjørnstad, styremedlem

Epost: ragnhild.line.bjornstad@hotmail.com

 

Eva Hennum, nestleder

Epost: e-hennu@online.no

Telefon: 47 03 24 70

Anders Høiberg, kasserer

Epost: an-hoeib@online.no

 

Annette Trønnes, styremedlem

Epost: smaa3troll@hotmail.com

Andre roller:

Etisk råd

Besøksadresse:

Integralterapiforbundet

Co/ Trine Bjørgan Høiberg

Honerødveien 7, 3158 Andebu

 

Organisasjonsnummer:917 377 472

Webdesign:Trine Bjørgan Høiberg

@ 2016 ITF, Integralterapiforbundet