Styret

Når psykoterapi og healing går hånd i hånd...


INTEGRALTERAPIFORBUNDET

(ITF)

Brobyggende

               psykoterapi

STYRET

Integralterapiforbundets styre er også stifterne av forbundet, datert 12. juni 2016.

Styret ledes og konstitueres etter vedtak fra årsmøte som er forbundets øverste organ.

Leder og nestleder velges for to år hvert annet år. Resten av styret velges for ett år. .

Eva Hennum, leder

E-post: e-hennu@online.no

Telefon: 47 03 24 70

Randi Alida Frivold, sekretær

E-post: ranfri@hotmail.com


Stine Kristiansen, styremedlem

E-post: stinekr2@me.com

Sigbjørn Frivold, nestleder

E-post:frivold72@gmail.com

Tilleggsverv: Etisk råd

Sekretær i SABORG


Anders Høiberg, kasserer

E-post: an-hoeib@online.no


Besøksadresse:

Integralterapiforbundet

Co/ Trine Bjørgan Høiberg

Honerødveien 7, 3158 Andebu


Organisasjonsnummer:917 377 472

 @ 2016 ITF, Integralterapiforbundet

Webdesign:Trine Bjørgan Høiberg