HJEM

VELKOMMMEN TIL OSS!

Integralterapiforbundet (ITF) er en uavgengig interesse - og utøverorganisasjon for Integralterapeuter utdannet ved Integralterapi Akademiet, ITA

Forbundet er medlem av SABORG, Sammenslutning av Alternative Behandlerorganisasjoner.

SABORG ble stiftet 3. november 2003 etter initiativ fra helsemyndighetene.

Les mer om Saborg


Integralterapiforbundets primære målsetninger

Å fremme Integralterapi som behandlingsform i Norge.

Å bidra i arbeidet med å skape en større tilnærming og samarbeide mellom alternative og offentlige helsetilbud.

Å sikre at våre medlemmer får praktisere under gode rammebetingelser.

Å styrke Integralterapeutenes faglige identitet og tilhørighet.

Å sikre god faglig utvikling og kvalitetsikring ved et godt samarbeide mellom forbund og utdanningsinstitusjon, og mellom forbund og øvrige organer.Vi arbeider mot  godkjenning av Integralterapiforbundet gjennom Helsedirektoratet.
 

NYHETER OG INFORMASJON

 

2020

Styremøte avholdt 14.5


Årsmøte er satt til 21. juni. Medlemmene  har motatt innbydelse på e-post 

 

******************

 

7.april 2017 ble Integralterapiforbundet godkjent som medlemsorganisasjon i SABORG

 (sammenslutning av alternative behandlerorganisasjoner)

 

 

 

For våre yrkesutøvere:

 

HENT KLIENTKORT

 

PERSONVERNSERKLÆRING

 

AVVIKSSJEMA

 

 

"WE BUILD TO MANY WALLS AND NOT ENOUGH BRIDGES"

- ISAAC NEWTON