Medlemside

INFORMASJONSIDE

FOR MEDLEMMER

 


FORBUNDETS EKSISTENSIELLE GRUNNLAG ER DEG SOM MEDLEM!

Du som medlem har stor påvirkningskraft og medbestemmelsesrett. Vi er i en ekspansiv utviklingsprosess nå i startsfasen der vi sammen skal finne vår form og hva vi ønsker for vår felles fremtid som forbund.

 

Vi håper å kunne danne et skapende, levende og utviklende fellesskap der vi sammen fremmer vårt yrke som Integralterapeuter.


Dette ønsker vi gjøre ved:

  • Nettverksbygging  med andre Integralterapeuter for deling av erfaringsbasert kompetanse
  • Årlig fagkonferanse med faglig påfyll knyttet til årsmøte
  • Nettverksbygging mellom våre medlemmer
  • Utgivelse av faglig relaterte artikler på hjemmesiden


Våre fokusområder i etableringsfasen:

  • Søke medlemskap i SABORG, sammensluting av alternative behandlerorganisasjoner
  • Arbeide mot en godkjenning av vårt forbund gjennom Helsedirektoratet, og derav retten til å kunne oppføres i registeret over godkjente alternative utøverorganisasjoner i Brønnøysund 
  • Arbeide mot å tilfredstille de krav som stilles for at våre medlemmer skal ha rett til å registreres i Alternativregisteret i Brønnøysund
  • Se på mulighetene for å kunne tilby gunstig ansvarsforsikring gjennom oss
  • Arbeide målrettet med å finne gode tilbud til medlemmene som fremmer felleskapet mellom våre medlemmer
  • Arbeide mot å skape et levende fellesksap for utveksling av erfaringskompetanse og faglig styrking gjennom årlige seminarer


Som organisasjon er vi helt avhengig av ditt medlemskap for bli godkjent som utøverorganisasjon gjennom Helsedirektoratet. I dag kreves 30 yrkesutøvende medlemmer for å godkjennes. Vi har det meste på plass i henhold til kravene som stilles, unntatt denne avgjørende faktoren.