Registrering

SØK MEDLEMSKAP

DITT MEDLEMSKAP HAR STOR VERDI

Ved å bli medlem

  • viser du din interesse for å fremme individets rett til å benytte alternativer til det offentlige helsetilbud
  • bidrar du til gi terapiformen større anerkjennelse som behandlingsform
  • bidrar du til at Integralterapiforbundet blir berettiget godkjenning gjennom Helsedirektoratet som alternativ utøverorganiasjon
ORDINÆRT MEDLEMSKAPEr du utdannet Integralterapeut, ITA, søk yrkesmedlemskap

Støttemedlem
Studentmedlem
Yrkesmedlem
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Årlig medlemskap 350 kr

Er du student ved Integralterapiakademiet, bli studentmedlem

Årlig medlemskap 200 kr
STØTTEMEDLEMSKAP


Er du ingen av delene, men ønsker å støtte vårt arbeide, bli støttemedlem

Årlig medlemskap 150 kr
REGISTRERING OG FAKTURERING


Når vi mottar din påmelding blir du lagt inn i vårt medlemsregister. Du mottar så en bekreftelse på din registrering som medlem på epost. Sammen med denne eposten finner du vedlagt faktura på ditt medlemskap.


Yrkesmedlemmer får tilgang til å oppføres med egen presentasjon av sin virksomhet på forbundets hjemmeside. For å kunne oppføres må du fylle ut alle feltene i søknadskjemaet og gjerne skrive en kort presentasjon av deg selv og din virksomhet. Begrenset til tre setninger.


Vi ber alle som søker medlemskap, og særlig yrkesmedlemskap, om å sette seg inn i våre etiske retningslinjer og vedtekter.OPPSIGELSE AV MEDLEMSKAP


Dersom du ikke ønsker være medlem lengre skal du sende oss en skriftlig beskjed om dette. Dersom du ikke betaler din medlemskontingent har vi rett til å slette deg fra vårt medlemsregister.