Om oss

OM OSS

 

Integralterapiforbundet (ITF) er stiftet på initiativ av terapiformens utvikler, Trine Bjørgan Høiberg, den 12. juni 2016.

Stiftelsesdokumentet er signert av det innledende styret. Dette organet har ansvaret for hele etableringen, og ledelse av forbundets første periode, 2016 - 2018

 

Det arbeides målrettet i denne perioden med å sikre at vi tilfredstiller kravene i henhold til en godkjenning fra Helsedirekoratet som utøverorganisasjon innen alternativ behandling. Kravene for dette fremkommer i Helsedirektoratets rundskriv IS - 10/2006: Alternativ behandling: Frivillig registerordning - Kriterier for godkjenning av organisasjoner og registrering av utøvere. Når godkjenning foreligger vil dette gi våre medlemmer mulighet til å registrere seg i Alternativregisteret i Brønnøysund.

Utdannede integralterapeuter har frem til en godkjenning av Integralterapiforbundet foreligger allikevel mulighet til å stå i alternativregisteret i Brønnøysund gjennom NSFH (Norsk spiritualistisk helaerforbund)

Under Integralterapeutisk grunnutdanning ved Integralterapiakademiet mottar studentene undervisning i VEKS- fagene av NSFH med påfølgende eksamen avlagt til dette forbundet. Studentene får da tilbud om medlemskap og godkjenning som healer med påfølgende registrering i alternativregisteret i Brønnøysundregistrene etter godkjent eksamen. 


Integralterapiforbundet er medlem i SABORG (Sammenslutingen av alternative behandlerorganisasjoner) i Norge, og arbeider aktivt med å støtte SABORGS viktige arbeide med kvalitetsikring og utvikling av felles retningslinjer for alternativbransjen i Norge.


Vi anser disse ovenfor nevnte fokusområder som svært viktig for alle utøvende alternative behandlere og utøverorganisasjoner innen alternativbransjen for å vise til seriøsitet, ansvarlighet og verdighet som utøvere av alternativ behandling av sykdom.

 

Lov om alternativ behandling av sykdom sier:

"Hensikten med loven er å etablere et modernisert rammeverk for utøvelse av alternativ behandling, å ivareta hensynet til klienters valgfrihet og sikkerhet og åpne for en tilnærming mellom helsetjenesten og alternativ behandling basert på ryddighet og redelighet"

- utdrag fra rundskriv IS -10/2006.


Dette ønsker vi være med å fremme!


Vi søker også å holde oss oppdatert i henhold til NIFAB og NAFKAM  - Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin, som har det nasjonale ansvaret for forskning på, og informasjon om, alternativ behandling.