Avviksskjema


INTEGRALTERAPIFORBUNDET

(ITF)

Når psykoterapi og healing går hånd i hånd...

Brobyggende

               psykoterapi

AVVIKSSKJEMA


1.Formål: Skjemaet skal sikre at alle brudd og antatte brudd på håndteringsrutiner eller sikkerhetsrutiner blir registret og behandlet på forsvarlig måte.2.Beskrivelse av avviket og eventuelle vedlegg til avviket3.Beskrivelse av midlertidig tiltak4.Saksidentitet5.Analyse av årsak og eventuelle vedlegg6.Beskrivelse av iverksatte tiltak, med tilbakemelding på avviket7.Hvem har behandlet avviket, hvilken klassifikasjon er gitt. Avviket rapportert til Datatilsynet, og dato for ferdigbehandlingBesøksadresse:

Integralterapiforbundet

Co/ Eva Hennum 

Hagemannsveien 28

3080 Holmestrand


Organisasjonsnummer:917 377 472

@ 2016 ITF, Integralterapiforbundet

Webdesign:Trine Bjørgan Høiberg