Personvernserklæring

 

PERSONVERNSERKLÆRING

 

Denne personvernerklæringen gjør rede for vår håndtering av personopplysninger som samles

inn for å utøve våre tjenester overfor våre medlemmer og andre vi jobber med.


Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til en person, for eksempel navn, bosted,

telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse.


Hvilke regler gjelder for håndtering av personopplysninger?

Behandlingsansvarlig i forbundet er styreleder om ikke oppgaven er delegert. Henvendelser

for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres til

kontakt@integralterapiforbundet.no

Integralterapiforbundet ITF er ansvarlig for håndteringen av personopplysninger som samles

inn ved registering av medlemskap i forbundet, og evt. påmelding av nyhetsbrev.

Integralterapiforbundet ITF følger personopplysningsloven i behandlingen av

personopplysninger.


Du kan sende epost til oss, men husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du bør

derfor ikke sende sensitiv personinformasjon per epost. Om vi mottar en slik epost, behandler

vi eposten i henhold til innhold og sletter den straks. Forbundet benytter Webhotell One.Com

mail for å kommunisere med våre medlemmer.


Hvilken informasjon samler vi om deg?

Vi samler opplysninger som du selv oppgir og som vi er avhengig av for å betjene deg som

medlem; navn, adresse, mobilnummer, og epostadresse.


Hvor lagres informasjonen?

Informasjonen lagres i vår database.


Hva brukes informasjonen til?

Informasjonen brukes til å kunne ha deg i vårt medlemsregister. Du kan når som helst melde

deg ut som medlem hos oss via vår epostadresse kontakt@integralterapiforbundet.no

Vi benytter online Conta systemer AS for å sende ut medlemskontingent til våre medlemmer.


Deles informasjonen med andre?

Nei, informasjonen blir kun brukt av Integralterapiforbundet og deles ikke med tredjepart med

mindre dette er påkrevd av gjeldene lover og regler, f.eks. via en rettslig kjennelse.

Informasjonen vil også kunne gjøres tilgjengelig til myndighetsorganer med ansvar for å

håndheve lovverket.


Nyhetsbrev

Hvis du er interessert i nyhetsbrev/epost fra oss, kan du melde deg på som mottaker av vårt

nyhetsbrev. For at vi skal kunne sende deg nyhetsbrev må du registrere din epost-adresse hos

oss. Denne lagres i en egen database, deles ikke med andre og epost-adressen slettes når den

ikke lengre er i bruk.


Integralterapiforbundet ITF sin hjemmeside

Vår hjemmeside benytter ikke cookies (informasjonskapsler).


Sletting av personopplysninger

Du kan til enhver tid sjekke hvilke opplysninger vi har om deg i vår database. Du kan når som

helst be om å få fjernet opplysninger vi har om deg. Dette gjøres enkelt ved å sende oss en

epost kontakt@integralterapiforbundet.no

Hovedregelen er at personopplysninger om deg blir slettet ved utmelding av forbundet


Barns personvern

Vi ønsker ikke å samle inn eller på annen måte behandle personopplysninger om barn under

16 år. Hvis barn under 16 år likevel har gitt oss personopplysninger vil vi slette opplysningene

så snart vi blir oppmerksomme på forholdet. Foresatte kan kontakte oss som angitt ovenfor.


PDF - UTGAVE AV ERKLÆRINGEN